7 weeks old
 
boy 01 02
Photo Benny Wallin

Ta'zim Ghaziir Ghameel, "Ghaziir"
Male
 
boy 01 01

Photo Benny Wallin

 
 
boy 02 02
Photo Benny Wallin

Ta'zim Gharib Ghazal, "Tuure"
Male
 
boy 02 01

Photo Benny Wallin

 
boy 03 02
Photo Benny Wallin
 
Ta'zim Gabhir Galal, "Salmiakki"
Male
 
boy 03 01

Photo Benny Wallin

 
boy 04 02
Photo Benny Wallin
 
Ta'zim Gohar Ghaos, "Kossu"
Male
 
boy 04 01

Photo Benny Wallin

 
 
girl 01 02
Photo Benny Wallin
 
Ta'zim Gaia Gemmilah, "Gemmah"
Bitch
 
girl 01 01

Photo Benny Wallin

girl 02 02
Photo Benny Wallin

Ta'zim Ghaada Gilanah, "Schamziin"
Bitch
 
girl 02 01

Photo Benny Wallin

 
girl 03 02
Photo Benny Wallin

Ta'zim Gehna Gazalah, "Lahle"
Bitch
 
girl 03 01

Photo Benny Wallin

 
girl 03 02
Photo Benny Wallin
 
Ta'zim Gadi Galenah, "Sille"
Bitch
 
girl 04 01

Photo Benny Wallin